Có nên vệ sinh bàn thờ hàng ngày không?

Có nên vệ sinh bàn thờ hàng ngày không ? Việc giữ gìn bàn thờ sạch sẽ là việc rất cần thiết tuy nhiên có nên vệ sinh bàn thờ hàng ngày hay không lại là ...